Ortak Olma Şartları

ORTAK OLMA   18 Ekim 2012 Perşembe

 

İstenilen Evraklar Değişkenlik Göstermektedir.

KREDİ KULLANMA ŞARTLARI

--------------------------------------------------------------------------------

Aşağıda belirtilen evraklarla kooperatife müracaat etmeniz halinde kredi talebiniz değerlendirilecektir. Kooperatif kredisi üst limiti Esnaf kefalet kooperatiflerinin risk grubuna göre 75.000 TL ve 100.000 TL. ve 150.000 TL.'ye kadardır. İsteyen ortak kooperatif limiti dahilinde kredi talep edebilir. Kredi faiz oranı vadesi 1 yılı aşmayan kredilerde % 4 , vadesi 1 yılı aşan kredilerde yıllık % 5 'dir. Kredi talebinin kooperatifçe onaylanmasından sonra banka tarafından da istihbaratı yapılır.  Banka istihbaratının uygun olması halinde teminatlar alınıp kredi kullandırılır.

Kredinin kesintileri ve geri ödemesi için bilgi ve dökümanları kooperatiften öğrenebilirsiniz.

--------------------------------------------------------------------------------

Kredi kullanacak olan Ortaklardan İstenecek Belgeler

1-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

2-Vergi levhası Fotokopisi

2-Esnaf Sicil Belgesi (Aslı)

3-Esnaf Odası Faaliyet Belgesi(Aslı)

4-İkametgah İlmuhaberi (veya ev adresini gösteirir elektrik , telefon , su faturası vs.)

5-Bir Adet Vesikalık Fotoğraf

6-Teminat gayrimenkul ipoteği ise, Tapu Fotokopisi

7-Maliyeden vergi faaliyet/mükellefiyet devamlılık yazısı (maliyeden veya internetten alınabilir)

8-Muhasebeden son dönem gelir vergisi beyannamesi

 

Kefillerden İstenen Belgeler

--------------------------------------------------------------------------------

1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2-İkametgah İlmuhaberi

3-Kefiller Esnaf ise;  Vergi Levhası Fotokopisi

4-Kefiller Memur ise;  Son Aya Ait Maaş Bordrosu ( Aslı veya Tasdikli Sureti,Maaşında Haciz Olup Olmadığını Belirten Maaş Bordrosu Altına Yazılmış Yazı)

Yukarıdaki belirtilmiş olan belgeleri ikişer fotokopileri ile birlikte tamamladıktan sonra kooperatifimize müracaat edebilirsiniz.