Kredi Türleri

Kredi İçeriği   18 Ekim 2012 Perşembe

 

İŞLETME KREDİSİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krediden Yararlanabilecekler; Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.

Kredinin Kullandırılışı; Esnaf ve Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması inin kullandırılır.

Kredinin Teminatı; Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.

Kredirin Limiti : 75.000 TL.- 100.000 TL.- 150.000 TL. ( Limitler Kooperatiflerin Risk Durumuna Göre değişmektedir.)

Kredinin Vadesi : 1 yıldan 5 yıla kadar vadeler ile, aylık veya üçer aylık dönemli ödeme seçeneğiyle.

Kredinin Faiz Oranı : Vadesi 1 Yıla kadar olan Kredilerde % 4  -  Vadesi 1 Yılı aşan kredilerde % 5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------